LOADING...

2024-04-03

Wojt Gminy Łomża o likwidacji eternitu

Piotr Kłys, Wójt Gminy Łomża, podkreśla ogromny postęp w eliminacji eternitu, który od dawna stanowił zagrożenie dla zdrowia i środowiska. „Z około 300 gospodarstw domowych odebraliśmy i przekazaliśmy do utylizacji blisko 63 000 m2 eternitu. To tak jakby eternit zniknął z 6 ha dachów” – mówi Kłys.

Eternit, popularny materiał konstrukcyjny stosowany do pokrywania dachów, zawiera azbest, substancję szkodliwą dla zdrowia ludzkiego oraz ekosystemu. Choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu był to powszechnie stosowany materiał, teraz Polacy starają się pozbyć się go do 2032 roku, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Jednakże proces unieszkodliwienia azbestu jest niezwykle kosztowny, co zniechęca wiele osób do przekazywania go do utylizacji nawet po zdjęciu z dachów ich budynków. W tym kontekście Gmina Łomża postanowiła wesprzeć mieszkańców w realizacji tego zadania.

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz wkładowi finansowemu gminy, udało się odebrać całą ilość zgłoszonego przez mieszkańców eternitu. Gmina dołożyła około 45% środków z budżetu, aby ułatwić proces pozbywania się tego niebezpiecznego materiału.

Ostatnie palety eternitu zostały odebrane tuż przed świętami wielkanocnymi przez specjalistyczną firmę REVOL sp. z o.o., która specjalizuje się w zadaniach związanych z likwidacją azbestu.

Krok podjęty przez Gminę Łomża w kierunku eliminacji eternitu nie tylko przyczynia się do ochrony zdrowia mieszkańców, ale także wpisuje się w działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Jest to ważny krok w procesie budowania bardziej zrównoważonej przyszłości dla naszych społeczności lokalnych oraz dla planety jako całości.

fot.:gminalomza.pl

źródło: gminalomza.pl

Poprzedni Post

Dzień Kobiet w M-gok Jedwabne

Następny Post

Konsultacje z mieszkańcami Starej Łomży

post-bars

Zostaw Komentarz