LOADING...

2024-02-09

Podpisanie Porozumienia w Sprawie Modernizacji Drogi Powiatowej nr 1930B

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, odbyło się ważne wydarzenie – podpisanie porozumienia dotyczącego projektu „Modernizacja drogi powiatowej nr 1930B Stawiski-Jurzec Włościański-Kossaki-Jedwabne”. Inicjatywa ta jest owocem współpracy Związku Powiatowo–Gminnego “Łomżyńskie Forum Samorządowe” z Powiatem Łomżyńskim i Gminą Jedwabne.

Projekt obejmuje modernizację odcinka drogi o długości około 4400 metrów, na trasie Jedwabne-Kossaki-Turki-granica powiatu. Ma to uzupełnić istniejącą sieć drogową, zamknięcie kluczowego ciągu komunikacyjnego w regionie.

Starosta łomżyński, Lech Szabłowski, podkreślił znaczenie tej inwestycji, która kompleksowo poprawi infrastrukturę komunikacyjną. Odcinek Jedwabne-Wizna został już przebudowany, a modernizacja pozostałego fragmentu drogi jest kluczowa dla mieszkańców Stawisk, Kolna oraz okolicznych miejscowości. Dzięki tej inwestycji, mieszkańcy zyskają lepszy, szybszy dojazd do Białegostoku.

Projekt, wspierany kwotą 7,6 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, wymaga także wkładu własnego Powiatu Łomżyńskiego i Gminy Jedwabne w wysokości 200 tys. zł.

Maria Dziekońska, prezes Związku Powiatowo–Gminnego “Łomżyńskie Forum Samorządowe”, zaznaczyła, że udział w projekcie był możliwy dzięki szybkiej i efektywnej organizacji związku. Pomimo krótkiego okresu działalności, zdołano złożyć wniosek do Polskiego Ładu już w pierwszych dniach sierpnia.

Burmistrz Jedwabnego, Adam Niebrzydowski, podkreślił, że ostatni remont drogi miał miejsce w latach 80., więc modernizacja jest niezbędna. Zmiany przyniosą poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania dla mieszkańców gminy.

Projekt modernizacji drogi wpłynie nie tylko na poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróży, ale także zwiększy atrakcyjność regionu. Realizację zadania planuje się rozpocząć już jesienią tego roku, a wykonawcą inwestycji będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży.

źródło: mylomza.pl

 

Poprzedni Post

Coroczne Liczenie Nietoperzy w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym

Następny Post

Uwielbienie “Wszystko na Chwałę Bożą czyńcie” u Braci Kapucynów

post-bars

Zostaw Komentarz