LOADING...

2024-02-05

Pilna i Kompleksowa Przebudowa Skrzyżowań w Gminie Łomża

Wójt Piotr Kłys z Gminy Łomża apeluje o natychmiastową i wszechstronną modernizację skrzyżowań na drodze Łomża – Śniadowo z ul. Łomżyńską w Konarzycach oraz skrzyżowania z drogą do Boguszyc. Oba niebezpieczne skrzyżowania, znajdujące się w odległości około 200 metrów od siebie, na trasie drogi wojewódzkiej nr 677, są przedmiotem zaniepokojenia społeczności lokalnej oraz władz gminnych.

Temat został poruszony podczas narady drogowej w Starostwie Powiatowym w Łomży, zorganizowanej przez Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, Marka Olbrysia. Wójt Piotr Kłys przedstawił inicjatywę podczas dyskusji z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Niebezpieczne skrzyżowanie DW 677 z ul. Łomżyńską w Konarzycach powstało po wybudowaniu obwodnicy Konarzyc. Natomiast skrzyżowanie DW 677 z drogą powiatową do Boguszyc znajduje się kilkadziesiąt metrów dalej, na niewyremontowanym dotychczas odcinku drogi wojewódzkiej. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich zlecił już przebudowę tego odcinka drogi wojewódzkiej. W reakcji na uwagi samorządowców, zaplanowano dodanie “trzeciego pasa jezdni” w obrębie skrzyżowania z ul. Łomżyńską oraz wydzielenie bezpiecznego lewoskrętu. Podobne rozwiązanie przewidziano także dla skrzyżowania z drogą do Boguszyc.

Wójt Kłys podkreśla, że choć zaproponowane modyfikacje poprawią bezpieczeństwo, to lepszym rozwiązaniem byłoby zbudowanie ronda, łączącego drogę wojewódzką z drogą powiatową do Boguszyc oraz z drogą gminną – ul. Łomżyńską w Konarzycach. Taki projekt nie tylko zwiększyłby bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale również umożliwiłby organizację bezpiecznej komunikacji pieszej czy rowerowej.

W trakcie narady poruszono także kwestie innych odcinków dróg wojewódzkich na terenie Gminy Łomża wymagających przebudowy i remontu. Wójt Kłys ponownie zaznaczył pilną potrzebę przebudowy skrzyżowania na obwodnicy Starych Kupisk z drogą do Jednaczewa, podkreślając, że stanowi ono jeszcze większe zagrożenie niż skrzyżowania w Konarzycach.

Wicemarszałek Olbryś ogłosił pozyskanie dofinansowania w wysokości ponad 253 milionów złotych na modernizację drogi wojewódzkiej nr 679 Łomża – Mężenin. Przebudowa obejmie odcinek od Mężenina do skrzyżowania z drogą Łomża – Zambrów, a prace mają rozpocząć się już w lutym. W ramach planów przyszłościowych rozważana jest także przebudowa skrzyżowania z drogą do Boguszyc, obejmująca budowę ronda.

Rozmowy dotyczyły również zmian w zarządzaniu drogami na terenie regionu w związku z budową drogi ekspresowej S61. Ostateczne decyzje odnośnie do zmiany statusu kolejnych odcinków dróg krajowych na wojewódzkie są jeszcze przedmiotem dyskusji i analiz.

 

źródło: gminalomza.pl

 

Poprzedni Post

Spotkanie Grupy Ratowniczej Nadzieja z Seniorami: Edukacja z Zakresu Pierwszej Pomocy i Reanimacji

Następny Post

Badania Ankietowe w Gospodarstwach Domowych Województwa Podlaskiego

post-bars

Zostaw Komentarz