LOADING...

2024-01-26

Spotkanie Grupy Ratowniczej Nadzieja z Seniorami: Edukacja z Zakresu Pierwszej Pomocy i Reanimacji

W dniu 25 stycznia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie odbyło się ważne i pouczające spotkanie zorganizowane przez Grupę Ratowniczą Nadzieja. Inicjatywa ta miała na celu edukację seniorów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz właściwego postępowania z osobą wymagającą reanimacji.

Spotkanie zgromadziło liczne grono mieszkańców, którzy z zainteresowaniem uczestniczyli w prelekcji oraz praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonych ratowników. Celem wydarzenia było podniesienie świadomości seniorów na temat kluczowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przybliżenie im podstawowych technik reanimacyjnych.

Pierwsza pomoc przedmedyczna to umiejętność, która w sytuacjach nagłych może okazać się kluczowa dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Dlatego też Grupa Ratownicza Nadzieja postawiła sobie za zadanie przekazać praktyczne umiejętności z zakresu udzielania pomocy w przypadkach takich jak zatrzymanie krążenia, udar czy inne nagłe schorzenia.

Podczas spotkania omówione zostały również kwestie związane z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz zasadami prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Seniorzy mieli okazję zadawać pytania, a instruktorzy tłumaczyli każdy etap postępowania, podkreślając, że właściwa reakcja w pierwszych minutach po wystąpieniu zagrożenia może znacząco poprawić szanse na przeżycie poszkodowanego.

Edukacyjne spotkanie było doskonałą okazją do podniesienia kompetencji seniorów w zakresie pierwszej pomocy oraz do zbudowania pewności siebie w sytuacjach nagłych. Grupa Ratownicza Nadzieja planuje kontynuację cyklu edukacyjnych wydarzeń, wspierając lokalną społeczność w poszerzaniu swoich umiejętności i wiedzy z zakresu ratownictwa.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za aktywność i zaangażowanie podczas spotkania, przekonani, że zdobyta wiedza okaże się cenna i przydatna w codziennym życiu oraz w sytuacjach kryzysowych.

źródło: facebook.pl

 

Poprzedni Post

Zaproszenie na Spotkanie Informacyjno-Konsultacyjne w Sprawie Programu “Czyste Powietrze”

Następny Post

Pilna i Kompleksowa Przebudowa Skrzyżowań w Gminie Łomża

post-bars

Zostaw Komentarz