LOADING...

2024-01-08

Usuwanie wyrobów zawierających azbest: Zmiany w finansowaniu i apel do posiadaczy odpadów

Gmina Wizna intensywnie działa na rzecz ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców. W najnowszym kroku w tym kierunku, Gmina podpisała umowę na realizację zadania pt. “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wizna”. Jednak informujemy, że nastąpiła pewna zmiana w finansowaniu tego przedsięwzięcia.

Zgodnie z nowymi ustaleniami, środki na realizację zadania pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Wizna pokrywa teraz aż 85% wartości netto kosztów odbioru, pozostałe 15% wartości netto oraz należny podatek VAT zostają przypisane posiadaczom odpadów.

W związku z powyższym, konieczne jest zawarcie porozumienia, które precyzyjnie określi warunki finansowania odbioru odpadów zawierających azbest. W tym kontekście, posiadacze odpadów, głównie eternitu, którzy już złożyli wnioski o odbiór, zostali zaapelowani o jak najszybsze zgłaszanie się do Urzędu Gminy Wizna, pokój nr 2 (telefon: 86 888 9004).

W ramach spotkania, posiadacze odpadów zostaną poproszeni o podpisanie odpowiedniego porozumienia, które będzie stanowiło podstawę do dalszych działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Gmina Wizna dziękuje wszystkim za współpracę i aktywny udział w dbaniu o środowisko oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Wspólne działania pozwalają na skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z obecności azbestu na terenie gminy.

źródło: facebook.pl

Poprzedni Post

FERIADA 2024: Zimowe Ferie pełne Zabaw, Wrażeń i Niezapomnianych Przygód

Następny Post

Pokłon Trzech Króli w Zbójnej

post-bars

Zostaw Komentarz