LOADING...

2023-12-18

Nowoczesne Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe w Zbójnej – Inwestycja Współfinansowana przez Unię Europejską

W ramach ambitnego programu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”, rozpoczęła się operacja mająca na celu rewitalizację i rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej w malowniczej miejscowości Zbójna. Projekt, zatytułowany „Centrum rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Zbójna”, otrzymał znaczące wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej, realizując poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem tej innowacyjnej operacji jest nie tylko zmodernizowanie istniejącej infrastruktury rekreacyjnej, lecz także podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie nowoczesnego centrum rekreacyjno-wypoczynkowego. Zbójna, otoczona malowniczymi krajobrazami, stanie się miejscem, które przyciągnie zarówno mieszkańców, jak i turystów, oferując unikalne atrakcje i nowoczesne udogodnienia.

Realizacja projektu obejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości infrastruktury rekreacyjnej. Przewiduje się m.in. budowę nowoczesnego placu zabaw, kompleksu boisk sportowych, ścieżek rowerowych oraz strefy rekreacyjnej dla wszystkich grup wiekowych. Centrum będzie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, co stanowi ważny element budowy społeczności przyjaznej dla wszystkich.

Znaczącą część operacji finansować będzie Unia Europejska, co umożliwi skuteczne wdrożenie wszystkich planowanych działań. Dofinansowanie ze środków Unii to wyraz zaangażowania w rozwój obszarów wiejskich, promując inwestycje mające na celu poprawę jakości życia i stymulację lokalnej społeczności.

Warto podkreślić, że projekt „Centrum rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Zbójna” nie tylko przyczyni się do modernizacji infrastruktury, ale także stworzy atrakcyjne miejsce spotkań dla mieszkańców, sprzyjając integracji społeczności lokalnej. Nowe obiekty rekreacyjne staną się centrum aktywności kulturalnej, sportowej i społecznej, umacniając jednocześnie tożsamość miejscowości.

Operacja w Zbójnej jest doskonałym przykładem skutecznego wykorzystania środków Unii Europejskiej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Inwestycja nie tylko wpłynie pozytywnie na infrastrukturę rekreacyjną, lecz także przyniesie korzyści społeczności lokalnej, tworząc nowe miejsce spotkań, integracji i aktywności dla mieszkańców oraz odwiedzających. Realizacja tego projektu to ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i podniesienia jakości życia ich mieszkańców.

źródło: zbojna.powiatlomzynski.pl

Poprzedni Post

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wdrożenie e-usług: Nowa Era Komfortu i Efektywności z iPodlaskie.pl

Następny Post

Dofinansowanie dla Strażaków z Gminy Zbójna: Inwestycje w Sprzęt i Wyposażenie

post-bars

Zostaw Komentarz