LOADING...

2023-12-18

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wdrożenie e-usług: Nowa Era Komfortu i Efektywności z iPodlaskie.pl

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, skupiający 96 gmin, przekształca się w nowoczesne stowarzyszenie, inicjując projekt e-usług na obszarze 36 zrzeszonych gmin. O wartości 14 287 293,12 PLN, przedsięwzięcie o nazwie „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz efektywności administracji publicznej.

Wiodącą postacią Zarządu Związku jest Grzegorz Jakuć, wójt Gminy Turośń Kościelna, który stoi na czele innowacyjnych działań integrujących samorządy wiejskie. Celem stowarzyszenia jest nie tylko rozwiązywanie problemów samorządów, ale także podnoszenie dobrobytu kulturalnego i materialnego gmin. W dążeniu do poprawy jakości życia mieszkańców, Związek kładzie nacisk na nowoczesne technologie, edukację, bezpieczeństwo oraz efektywną współpracę urzędów gmin z obywatelami.

W obliczu powszechnego postępu cyfryzacji, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego podejmuje kroki w celu wdrożenia projektu rozwoju usług online na terenie 36 gmin. Dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt ma za zadanie ułatwienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom korzystania z nowoczesnych e-usług.

Projekt przewiduje stworzenie portalu ipodlaskie.pl, który umożliwi mieszkańcom i przedsiębiorcom korzystanie z 21 e-usług w zakresie gospodarki przestrzennej, komunikacji z urzędem, podatków i opłat lokalnych. Dzięki temu innowacyjnemu narzędziu, mieszkańcy będą mieli łatwy i bezpieczny dostęp do potrzebnych informacji oraz możliwość załatwienia wielu spraw online.

W zakładce „Komunikacja z Urzędem” pojawią się informacje o harmonogramie odpadów komunalnych, stanie czystości powietrza, komunikaty publiczne, a także możliwość zgłaszania problemów i zadawania pytań wójtom i burmistrzom. W zakładce „Podatki i Opłaty Lokalne” użytkownicy będą mogli składać deklaracje podatkowe oraz zgłaszać informacje o gruntach, lasach, nieruchomościach, obiektach budowlanych, a także deklaracje gospodarki odpadami.

Projekt wprowadza liczne korzyści, m.in.:

  • Łatwiejszy i dostęp do usług publicznych przez całą dobę.
  • Zniesienie barier geograficznych i infrastrukturalnych w dostępie do usług.
  • Pozytywny wpływ na środowisko przez zmniejszenie zużycia papieru i emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych.
  • Obniżenie kosztów administracji.
  • Zwiększenie efektywności działania urzędów o 23%.
  • Zwiększenie atrakcyjności regionu dla inwestorów.
  • Stworzenie infrastruktury umożliwiającej dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Dzięki staraniom Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, mieszkańcy i przedsiębiorcy z 36 gmin będą mogli załatwiać większość swoich spraw online, oszczędzając czas i pieniądze. Projekt przewiduje również stworzenie Centrum Kompetencyjnego, które będzie służyć jako platforma do monitorowania i promocji e-usług.

Uruchomienie portalu ipodlaskie.pl planowane jest na początek 2024 roku, co ma znaczący wpływ na komfort załatwiania spraw urzędowych przez mieszkańców gmin. Zintegrowane i łatwe w obsłudze narzędzia pozwalają na samodzielne załatwianie wielu spraw, co jest istotne szczególnie w kontekście zmieniających się potrzeb społeczeństwa i pandemii COVID-19.

źródło: sniadowo.pl

Poprzedni Post

Lista punktów szczepień przeciw Covid-19

Następny Post

Nowoczesne Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe w Zbójnej – Inwestycja Współfinansowana przez Unię Europejską

post-bars

Zostaw Komentarz