LOADING...

2023-12-18

Dofinansowanie dla Strażaków z Gminy Zbójna: Inwestycje w Sprzęt i Wyposażenie

W ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych (Część 2)”, dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z terenu gminy Zbójna złożyły wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Po pozytywnym rozpatrzeniu tych wniosków, strażacy z OSP w Dobrym Lesie i OSP w Kuziach otrzymali wsparcie finansowe na zakup niezbędnego wyposażenia.

OSP w Dobrym Lesie: Inwestycja w Bezpieczeństwo Strażaków

Jednostka OSP w Dobrym Lesie otrzymała maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 25 000,00 złotych. W ramach tej inwestycji zakupiono nowe wyposażenie, zgodne z umową dotacji nr 7803/23/B-LZ/PZ-4020/DMS. Nabyte elementy obejmują:

 • Ubrania specjalne (4 komplety)
 • Buty specjalne strażackie skórzane (4 pary)
 • Rękawice specjalne (4 pary)
 • Kominiarki niepalne strażackie (4 sztuki)
 • Hełmy strażackie (4 komplety)
 • Kombinezony ochronne na owady (2 komplety)
 • Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (2 sztuki)
 • Radiotelefony przenośne (2 sztuki)
 • Tłumice (6 sztuk)
 • Sita kominowe (1 sztuka)
 • Bosak dielektryczny (1 sztuka)
 • Linka strażacka ratownicza 30 m (1 sztuka)

Całkowity koszt zakupu wyniósł 29 200,00 złotych, z czego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Białymstoku wyniosło 25 000,00 złotych, a pozostałe 4 200,00 złotych to środki własne OSP w Dobrym Lesie.

OSP w Kuziach: Wsparcie dla Bezpieczeństwa i Sprawnego Działania

OSP w Kuziach otrzymała dofinansowanie w kwocie 20 000,00 złotych. Dzięki umowie dotacji nr 7804/23/B-LZ/PZ-4021/DMS, jednostka zakupiła następujące wyposażenie:

 • Buty specjalne strażackie skórzane (5 par)
 • Buty specjalne strażackie gumowe (3 pary)
 • Hełmy strażackie (2 komplety)
 • Ubrania koszarowe (10 sztuk)
 • Radiotelefony przenośne (2 sztuki)
 • Węże tłoczne W-52 (8 sztuk)
 • Węże tłoczne W-75 (6 sztuk)
 • Prądownice wodne (3 sztuki)
 • Tłumice (6 sztuk)
 • Sita kominowe (1 sztuka)
 • Bosak dielektryczny (1 sztuka)
 • Linka strażacka ratownicza 30 m (1 sztuka)

Łączny koszt zakupu wyniósł 25 769,00 złotych, z czego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Białymstoku wyniosło 20 000,00 złotych, a pozostałe 5 769,00 złotych to wkład własny OSP w Kuziach.

Te inwestycje nie tylko poprawią bezpieczeństwo strażaków, ale również przyczynią się do sprawnego działania jednostek OSP w sytuacjach awaryjnych. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowi istotne wsparcie dla lokalnych społeczności, promując rozwój infrastruktury ratowniczej i podnosząc standardy bezpieczeństwa na obszarze gminy Zbójna.

źródło: zbojna.powiatlomzynski.pl

 

Poprzedni Post

Nowoczesne Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe w Zbójnej – Inwestycja Współfinansowana przez Unię Europejską

Następny Post

Nowe Drogi, Nowa Jakość Życia: Uroczyste Otwarcie Zmodernizowanych Dróg w Gminie Jedwabne

post-bars

Zostaw Komentarz