LOADING...

2023-12-01

EkoGmina: Podlaskie Samorządy Wyróżnione za Ochronę Środowiska

W środę, 29 listopada, odbyła się Gala EkoGmina, podczas której ogłoszono wyniki rankingu najbardziej zaangażowanych samorządów w dziedzinie ochrony środowiska. Wydarzenie miało miejsce w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, a inicjatorami były redakcje Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Adam Jakuć, redaktor naczelny Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego, podczas gali podkreślił znaczenie działań podejmowanych przez samorządy na rzecz ekologii. Przywołał również przemiany, jakie zaszły w ostatnich latach, gdzie ekologia przestała być marginalizowana, a staje się jednym z kluczowych obszarów inwestycji samorządów.

Rola Samorządów w Transformacji Ekologicznej

Gala była okazją do nagrodzenia 25 najlepszych samorządów, które skutecznie wykorzystały środki krajowe i unijne na projekty proekologiczne. Wśród nagrodzonych były gminy, które inwestowały w wymianę pieców, ocieplenie budynków czy instalacje solarne i fotowoltaiczne. Adam Jakuć podkreślił, że za wszystkimi tymi zmianami stoi zarówno wsparcie finansowe ze strony rządu i funduszy unijnych, jak i zaangażowanie ludzi pracujących w samorządach.

Ochrona Środowiska i Klimatu w Centrum Oceny

Ranking EkoGmina koncentrował się na ocenie działań samorządów w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Nagradzano te gminy, które efektywnie wykorzystywały dostępne środki na inicjatywy proekologiczne, przyczyniające się do bezpieczeństwa ekologicznego i poprawy jakości życia mieszkańców.

W liście do samorządowców marszałek województwa Artur Kosicki podkreślił, że ochrona środowiska to nie tylko obowiązek teraźniejszości, ale także zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń. Wicewojewoda podlaski, Tomasz Madras, zaznaczył szeroki zakres ekologii, obejmujący budownictwo, ciepłownictwo, rolnictwo i edukację.

Debata na Temat Rozwoju Ekologicznego

Podczas gali odbyła się także debata pt. “Jak rozwijać ekologicznie gminę”, w której uczestniczyli m.in. przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego Grzegorz Jakuć, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP w Białymstoku Anna Krysztopik, wójt Filipowa Tomasz Rogowski oraz redaktor naczelny Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego Adam Jakuć.

Kategorie Nagród i Wyróżnionych Gmin:

  • Gmina EkoSkuteczna – wyłaniana na pdst. sumy wartości wypłaconych środków na zrealizowane przez gminę przedsięwzięcia proekologiczne w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w latach 2018-2022:

Klukowo, Krypno, Szumowo, Sokoły, Dubicze Cerkiewne.

  • Gmina EkoAktywna: – wyłaniana na pdst. liczby umów wypłaconych na przedsięwzięcia proekologiczne zrealizowane przez mieszkańców danej gminy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w latach 2018-2022:

Jeleniewo, Filipów, Łomża, Puńska, Brańsk.

  • Gmina EkoEfektywna Energetycznie: – wyłaniana na pdst. sumy wartości wypłaconych środków na przedsięwzięcia proekologiczne zrealizowane na terenie gminy z zakresu efektywności energetycznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w latach 2018-2022:

Ciechanowiec, Jasionówka, Siemiatycze, Przerośl, Kuźnica.

  • Gmina EkoZaangażowana: – wyłaniana na pdst. sumy wartości wypłaconych środków na przedsięwzięcia proekologiczne zrealizowane przez wszystkie podmioty na terenie gminy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w latach 2018-2022:

Klukowo, Krypno, Szumowo, Narewka, Sokoły.

  • Gmina EkoOperatywna: – wyłaniana na podst. liczby umów wypłaconych w programie Czyste Powietrze, Agroenergia, Moja Woda w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w latach 2018-2022:

Jeleniewo, Filipów, Łomża, Brańsk, Krasnopol.

Warto podkreślić, że niektóre samorządy zdobyły wyróżnienia w więcej niż jednej kategorii, co świadczy o kompleksowym podejściu do kwestii ekologicznych. Gminy, które stawiają na ekologię, zostały nagrodzone za swoje zaangażowanie i efektywność w realizacji projektów proekologicznych.

Podsumowanie i Perspektywy

Wójt gminy Filipów, Tomasz Rogowski, podkreślił pracochłonność pozyskiwania środków na projekty ekologiczne, ale zarazem ważność tych działań dla mieszkańców i środowiska. Przewodniczący Związku Gmin Województwa Podlaskiego, Grzegorz Jakuć, zaznaczył, że ilość środków przyznanych samorządom na ekologię rośnie, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu inwestycjami związanymi z ochroną środowiska.

Ranking EkoGmina nie tylko wyróżnia najlepsze samorządy, ale również stymuluje do dalszych działań proekologicznych. Ochrona środowiska staje się coraz bardziej kluczowym aspektem zarządzania samorządowego, a nagrody są uznaniem dla tych, którzy podejmują wyzwania związane z ekologią. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym gminom i życzymy dalszych sukcesów na drodze do zrównoważonego rozwoju!

źródło: wspolczesna.pl

 

Poprzedni Post

Inspirujący Młodzi Przedsiębiorcy: Startuje Druga Edycja Konkursu “Mój Pomysł na Biznes – Zabiznesuj w Łomży”

Następny Post

Wyprawa Filmowa z ŻUBROFFKĄ: Francuskie Opowieści w Łomży

post-bars

Zostaw Komentarz