LOADING...

2023-11-29

Plan ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego

Dnia 29 września 2023 r. w  Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie konsultacyjne z Przedstawicielami sporządzającymi z Towarzystwa Ochrony Siedlisk „Prohabitat” na zlecenie Dyrektora  Biebrzańskiego Parku Narodowego w sprawie “Projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego”.

 W dni 6.11.2023 odbyło się trzecie spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy w ramach opracowania planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Projekt rozporządzenia w sprawie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego na podstawie ustawy o ochronie przyrody  art. 19 ust. 2   podlega zaopiniowaniu przez Radę Gminy. W miesiącu listopadzie planowana jest kolejna sesja RG Wizna. Podmioty uprawnione do inicjatywy uchwałodawczej, wymienione w Statucie Gminy Wizna, które są zainteresowane podjęciem uchwały opiniującej proszone są o przygotowanie i dostarczenie projektu uchwały do dnia 17 listopada 2023 r. do godz. 15.30 do sekretariatu Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Wizna

Iwona Grodzka

Treść “Planu ochrony BbPN” dostępna jest pod adresem: http://aswizug.ezconnect.to/share/2c0739IXi

źródło: wizna.pl

Poprzedni Post

Krótkie łańcuchy dostaw żywności

Następny Post

Program Odnowy wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś

post-bars

Zostaw Komentarz