LOADING...

2024-04-03

Międzypokoleniowy Dom Seniora w Łomży

W dzisiejszych czasach, kiedy tempo życia coraz szybciej przyspiesza, a więzi społeczne wydają się rozluźniać, inicjatywy takie jak Międzypokoleniowy Dom Seniora w Łomży nabierają szczególnego znaczenia. Jest to miejsce, które ma stać się oazą dla osób starszych, ale także przestrzenią integracji różnych pokoleń oraz wsparcia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Decyzja o utworzeniu tego miejsca została ogłoszona przez prezydenta Łomży, Mariusza Chrzanowskiego. Budynek po Przedszkolu Publicznym nr 5, który wkrótce przekaże swoją siedzibę, zostanie przekształcony w miejsce, gdzie ludzie będą mogli dzielić się wiedzą, doświadczeniem oraz wzajemnie się wspierać. Bliska sąsiedztwo z nowym przedszkolem stwarza doskonałą możliwość spotkań seniorów i najmłodszych, co może przyczynić się do budowania więzi międzypokoleniowych już od najmłodszych lat.

Idea międzypokoleniowych spotkań, która będzie realizowana w Międzypokoleniowym Domu Seniora, cieszy się uznaniem w wielu miastach. Spotkania te nie tylko umożliwiają wspólne spędzanie czasu, ale także przynoszą wiele korzyści zarówno seniorom, jak i najmłodszym. Poprzez takie aktywności starsi uczestnicy otrzymują wsparcie, poczucie radości i spokoju, poprawiając jednocześnie swoją kondycję fizyczną i intelektualną. Dla dzieci zaś, takie spotkania stanowią doskonałą lekcję empatii, szacunku i opiekuńczości.

Co więcej, w planach jest również udostępnienie odpowiednich pomieszczeń dla osób niewidomych, głuchoniemych oraz kombatantów. Koło Polskiego Związku Niewidomych w Łomży, które aktualnie działa w niekorzystnych warunkach, będzie miało szansę na lepsze warunki oraz łatwiejszy dostęp do swojej siedziby. Jest to szczególnie istotne, gdyż organizacja ta ma za zadanie wspieranie osób niewidomych i słabowidzących poprzez różnorodne działania kulturalne, rehabilitacyjne oraz organizacyjne.

Wiceprezes Koła PZN w Łomży, Krzysztof Szymanowski, który sam jest osobą niewidomą, podkreśla, że współczesna technologia otwiera wiele możliwości dla osób z dysfunkcjami wzroku, umożliwiając im swobodny kontakt ze światem. Zachęcając do wstępowania w szeregi organizacji, podkreśla, że niewidzenie nie jest wyrokiem, a dzięki odpowiednim wsparciu można normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

Inicjatywa budowy Międzypokoleniowego Domu Seniora w Łomży jest zatem nie tylko wyrazem troski o osoby starsze, ale także manifestacją integracji społecznej i wsparcia dla osób z różnymi potrzebami. To miejsce, które będzie miało istotne znaczenie dla rozwoju życia społecznego oraz budowania więzi międzyludzkich we współczesnym społeczeństwie.

źródło: podlaskie24.pl, gminalomza.pl

Poprzedni Post

Informacja dla mieszkańców: Akcja zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących

Następny Post

Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych

post-bars

Zostaw Komentarz