LOADING...

2024-02-16

Rolnicy Domagają się Sprawiedliwości: Protest w Gminie Zbójna

Zaniepokojeni rolnicy postanowili stanąć do walki o zmianę unijnych regulacji, które według nich wpływają negatywnie na opłacalność produkcji rolnej. Protestujący rolnicy zwracają uwagę na nieopłacalność swojej pracy, wynikającą z restrykcji związanych z unijnymi regulacjami oraz niekontrolowanego napływu tanich towarów z Ukrainy. Wójt Gminy Zbójna informuje, że planowane jest zgromadzenie w dniu 20 lutego 2024 r. (wtorek) w miejscowości Kuzie na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 645 w godzinach 11:00 – 16:00.

Niezadowolenie Rolników

Zaniepokojenie rolników z Gminy Zbójna narasta w związku z trudnościami, jakie napotykają w prowadzeniu swojej działalności. Protestujący zwracają uwagę na nieopłacalność produkcji rolnej i przetwórczej, która ich zdaniem wynika z nadmiernych restrykcji narzuconych przez unijne regulacje. Dodatkowo, niekontrolowany napływ tanich towarów z Ukrainy powoduje, że krajowi rolnicy mają coraz trudniej konkurować na rynku.

Cel Protestu

Celem protestu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi władz lokalnych i centralnych na trudną sytuację rolników oraz domaganie się zmian w obowiązujących regulacjach. Protestujący oczekują usłyszenia ich postulatów i wspólnego poszukiwania rozwiązań, które pozwolą poprawić sytuację sektora rolniczego.

Planowane Zgromadzenie

Zgłoszone zgromadzenie, planowane na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 645 w miejscowości Kuzie, ma odbyć się w dniu 20 lutego 2024 r. (wtorek) w godzinach 11:00 – 16:00. To symboliczne wydarzenie, które ma przyciągnąć uwagę opinii publicznej do problemów, z jakimi borykają się rolnicy.

Rolnicy Jednoczą Siły

Protestujący rolnicy zamierzają jednoczyć siły, aby skuteczniej przekazywać swoje postulaty i domagania się konkretnych działań zmierzających do poprawy warunków prowadzenia gospodarstw rolnych. W obliczu trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się sektor rolniczy, rolnicy z Gminy Zbójna szukają sprzymierzeńców w walce o swoje prawa.

Stanowisko Wójta

Wójt Gminy Zbójna, będąc świadom trudności, z jakimi borykają się rolnicy, informuje o zgłoszeniu zorganizowania zgromadzenia. Władze gminy deklarują gotowość do rozmów z przedstawicielami rolników, w celu zrozumienia ich problemów i wspólnego poszukiwania rozwiązań.

Wspólna Walka o Zmiany

Protestujący rolnicy z Gminy Zbójna stanowią jeden z wielu głosów w kraju domagających się zmian w regulacjach dotyczących sektora rolniczego. Ich walka to także wezwanie do refleksji nad kondycją polskiego rolnictwa i koniecznością wprowadzenia zmian, które umożliwią rolnikom godne życie z ich trudnej, lecz ważnej pracy.

Bądźmy świadkami jedności i wspólnego wysiłku społeczności lokalnej w walce o sprawiedliwe warunki dla rolników Gminy Zbójna.

źródło: zbojna.powiatlomzynski.pl

Poprzedni Post

Rozwój Przedsiębiorczości w Łomży: Wybór Najlepszych Pomysłów na Biznes

Następny Post

XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne: Promocja Bezpieczeństwa w Pracy Rolników

post-bars

Zostaw Komentarz