LOADING...

2024-02-09

Program Usuwania Azbestu w Gminie Miastkowo

Gmina Miastkowo pragnie poinformować swoich mieszkańców o ważnym przedsięwzięciu realizowanym na terenie gminy, które dotyczy usuwania wyrobów zawierających azbest. Projekt, zatytułowany „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowo”, otrzymał dofinansowanie na rok 2023/2024 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Inicjatywa ta wpisuje się w ramy ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

Cel Projektu

Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowo, co ma zdecydowanie zwiększyć poziom bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego oraz zdrowia mieszkańców. Azbest, ze względu na zawarte w nim włókna, stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, dlatego konieczne jest przeprowadzenie działań mających na celu eliminację tego materiału.

Finansowanie

Projekt korzysta z dofinansowania udzielonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Harmonogram Działań

Realizacja projektu obejmuje szereg działań, takich jak:

  1. Inwentaryzacja miejsc zawierających azbest: Precyzyjna identyfikacja obszarów, na których znajdują się materiały azbestowe.
  2. Demontaż wyrobów zawierających azbest: Fachowe usunięcie materiałów azbestowych z uwzględnieniem wszystkich norm i zaleceń bezpieczeństwa.
  3. Zbieranie i transport azbestu: Bezpieczne zabezpieczenie i przewóz materiałów azbestowych do miejsc unieszkodliwiania.
  4. Unieszkodliwianie odpadów: Bezpieczne i zgodne z normami unieszkodliwianie azbestu.

Zaangażowanie Społeczności

Gmina Miastkowo apeluje o współpracę mieszkańców w ramach tego projektu. W przypadku posiadania informacji o miejscach, gdzie znajduje się azbest, zachęca się do zgłaszania tego faktu odpowiednim służbom gminnym. Wspólna dbałość o środowisko i zdrowie społeczności to klucz do sukcesu tego przedsięwzięcia.

Projekt „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowo” to ważny krok w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska naturalnego. Gmina jest wdzięczna za zaangażowanie wszystkich mieszkańców w tworzenie bezpiecznej przestrzeni życiowej dla obecnych i przyszłych pokoleń.

źródło: miastkowo.pl

Poprzedni Post

Interaktywny Spektakl “Grafeet”

Następny Post

Bal Karnawałowy w Świetlicy Wiejskiej w Murawach

post-bars

Zostaw Komentarz