LOADING...

2024-01-26

Zwrot Opłaty za Śmieci dla Posiadaczy KDR

Do końca lutego posiadacze Karty Dużej Rodziny Gminy Łomża mają szansę składać wnioski o zwrot części opłaty za śmieci. Inicjatywa ta jest jednym z elementów polityki wspierania rodzin wielodzietnych, realizowanej przez Gminę Łomża. Dzięki temu programowi, duże rodziny, które ponoszą najwyższe opłaty za śmieci, mogą odzyskać część tych kosztów, co stanowi realne wsparcie w gospodarowaniu domowym budżetem – podkreśla Wójt Piotr Kłys.

Polityka wspierania dużych rodzin została wprowadzona przez Gminę Łomża już w 2015 roku, kiedy utworzono Kartę Dużej Rodziny Gminy Łomża. Karta ta umożliwia uzyskanie zniżek na towary i usługi lokalnych przedsiębiorców, a także oferuje ulgi w niektórych opłatach pobieranych przez gminę.

W 2022 roku, gdy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaczęły być naliczane od każdej osoby, Gmina Łomża wprowadziła zwolnienia w części dotyczącej rodzin wielodzietnych. Wójt Piotr Kłys informuje, że zwrot środków dotyczy opłat za śmieci ponad kwotę 1400 zł w przypadku deklaracji i kompostowania bioodpadów przez cały rok w przydomowym kompostowniku. Kwota zwrotu wynosi 1700 zł, jeśli bioodpady nie są kompostowane przez cały rok.

Zwrot różnicy naliczanej opłaty dokonuje Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańca.

Wójt Piotr Kłys zachęca rodziny wielodzietne do składania wniosków, podkreślając, że w poprzednich latach z tej ulgi skorzystało wielu mieszkańców. W 2022 roku z tej formy wsparcia skorzystało 55 rodzin, a w roku ubiegłym – 27 rodzin. Kwota zwrócona dużym rodzinom sięgała 18 tysięcy złotych.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża, zlokalizowanym na drugim piętrze budynku Urzędu Gminy przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a w Łomży. Warunkiem otrzymania zwrotu jest posiadanie aktywnej Karty Dużej Rodziny Gminy Łomża oraz terminowe opłacanie śmieci w 2023 roku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji w tej sprawie mogą kontaktować się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża osobiście, w pokoju nr 5, lub telefonicznie pod numerami: 86 216 64 13 lub 505 126 199.

Warto dodać, że od wprowadzenia Karty Dużej Rodziny Gminy Łomża w 2015 roku, wydano już 1782 karty, co oznacza, że liczne rodziny wielodzietne z terenu gminy korzystają z systemu ulg i zniżek.

 

źródło: gminalomza.pl

Poprzedni Post

e-Urząd Gminy Łomża

Następny Post

Gmina Łomża Realizuje Program Utylizacji Eternitu

post-bars

Zostaw Komentarz