LOADING...

2024-01-26

Dodatkowe wsparcie w Gminie Miastków: Dodatek Osłonowy

Od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. mieszkańcy Gminy Miastków mogą składać wnioski o wypłatę Dodatku Osłonowego, który ma na celu wspieranie najbardziej potrzebujących w pokryciu części kosztów energii, cen gazu i żywności. Dodatek ten przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Aby skorzystać z Dodatku Osłonowego, należy złożyć wniosek o jego przyznanie w właściwej gminie ze względu na miejsce zamieszkania. Wnioski można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie (pokój nr 6 zajmujący się świadczeniami rodzinny) lub elektronicznie przez Internet za pośrednictwem platformy ePUAP, korzystając z profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Dodatek Osłonowy przysługuje osobom w gospodarstwach domowych jednoosobowych, których dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobom w gospodarstwach domowych wieloosobowych, których przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 1500 zł. Do obliczenia dochodu bierze się pod uwagę dochody za 2022 r., bez uwzględniania trzynastej i czternastej emerytury.

Jeśli dochód przekracza wyznaczone kryteria, dodatek zostanie przyznany w kwocie pomniejszonej o nadwyżkę, z zasadą “złotówka za złotówkę”. Nie wypłaca się dodatku poniżej 20 zł.

Wysokość Dodatku Osłonowego w 2024 r. wynosi:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego 2-3 osobowego,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego 4-5 osobowego,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego 6 osobowego i większego.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, dodatek jest podwyższony:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego 2-3 osobowego,
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego 4-5 osobowego,
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego 6 osobowego i większego.

Wszystkie gospodarstwa domowe składające się z osób zamieszkujących i gospodarujących wspólnie tworzą gospodarstwo domowe.

Rozstrzygnięcia w sprawie Dodatku Osłonowego są przekazywane bezpośrednio za pośrednictwem e-maila na wskazany adres podany we wniosku. W przypadku braku adresu e-mail, informacje nie będą przesyłane, a osoba uprawniona do dodatku otrzyma go niezależnie od otrzymania powiadomienia.

Odmowa przyznania dodatku wymaga formalnej decyzji. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., a te złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. To kolejna inicjatywa mająca na celu wsparcie najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Miastków.

źródło: miastkowo.pl

Poprzedni Post

“Wojskowe Granie w Piątnicy” – 26.01

Następny Post

Koncert Zimowa Biesiada: W Rytmie Śpiewu i Tańca w Drozdowie

post-bars

Zostaw Komentarz