LOADING...

2024-01-26

Dodatek Osłonowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedwabnem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem od stycznia 2024 roku uruchomił program wsparcia w ramach ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. 2024 poz. 59). Inicjatywa ta ma na celu złagodzenie skutków wzrostu cen energii, gazu i żywności poprzez udzielenie wsparcia finansowego gospodarstwom domowym o ograniczonych środkach.

Dodatek osłonowy jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100,00 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego lub 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Zasada “złotówka za złotówkę” oznacza, że dodatek może być przyznawany nawet, gdy dochody przekroczą kryterium dochodowe, a jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota dodatku wynosi 20 zł.

Tegoroczne kwoty dodatku osłonowego przedstawiają się następująco:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe lub inne, dodatek zostaje podniesiony:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Warto zaznaczyć, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Rozstrzygnięcia dotyczące dodatku osłonowego nie mają formy decyzji. Jeśli wskazany jest adres e-mail w wniosku, informacje o przyznaniu zostaną przesłane drogą elektroniczną. W przypadku braku adresu e-mail, informacja nie będzie wysyłana.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu mogą składać wnioski do 30 kwietnia 2024 r. na tradycyjnej drodze w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem, za pośrednictwem komunikacji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufania (ePUAP) oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.

To szczytne przedsięwzięcie ma na celu wspieranie mieszkańców gminy Jedwabne w trudnych warunkach ekonomicznych, przyczyniając się do utrzymania godnych warunków życia. Podziel się tą informacją, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tego ważnego programu.

 

źródło: jedwabne.pl

Poprzedni Post

Bezpłatna Kastracja Psów i Kotów w Gminie Zbójna

Następny Post

Burmistrz Jedwabnego Zachęca do Udziału w Corocznym Balu Hodowców

post-bars

Zostaw Komentarz