LOADING...

2024-01-03

Dynamiczny Rozwój Gminy Łomża

Wzrost Liczby Mieszkańców i Prognozy na Przyszłość

Gmina Łomża kontynuuje swoją dynamiczną ścieżkę rozwoju społecznego i gospodarczego, co potwierdzają najnowsze dane dotyczące liczby mieszkańców na koniec roku 2023. W rejestrach ludności Urzędu Stanu Cywilnego zarejestrowano 11,743 osób, co oznacza wzrost o 131 mieszkańców w porównaniu z końcem 2022 roku. Główny Urząd Statystyczny, korzystając z prognoz, wskazuje, że liczba mieszkańców przekracza już 12 tysięcy, co czyni Gminę Łomża jednym z najbardziej dynamicznych miejsc w regionie.

Wzrost Migracyjny i Nowe Domy: Silne Źródła Wzrostu Ludności

Głównym czynnikiem wzrostu liczby mieszkańców Gminy Łomża jest dynamika migracji oraz zasiedlanie nowo zbudowanych domów przez nowych mieszkańców. Trend ten jest wyraźnie zauważalny i przewyższa przyrost naturalny, który niestety, podobnie jak w skali kraju, był ujemny. W ciągu roku urodziło się 89 dzieci, podczas gdy zmarło 104 osoby. Chociaż liczba zmarłych utrzymuje się na średnim poziomie, to przyrost naturalny jest negatywny. W 2023 roku urodziło się 89 dzieci, w porównaniu do 100 w 2022 roku, 103 w 2021 roku, 112 w 2020 roku i 127 w 2019 roku.

Najpopularniejsze Imiona Dla Noworodków

Warto również zauważyć, że mimo mniejszej liczby urodzeń, rodzice w Gminie Łomża nadal wybierają piękne imiona dla swoich dzieci. Wśród dziewczynek najpopularniejsze to: Maja, Alicja, Gabriela, Aleksandra, Róża, natomiast wśród chłopców: Antoni, Szymon, Jakub, Julian, Aleksander.

Miejscowości o Największym Wzroście i Stabilnej Liczbie Mieszkańców

Stare Kupiski pozostają największą miejscowością w Gminie Łomża, zarejestrowaną już ponad 1570 mieszkańców, co stanowi wzrost o 65 osób w ciągu roku. Na drugim miejscu są Konarzyce, z liczbą mieszkańców wynoszącą 1357, co oznacza 41 więcej niż w poprzednim roku. Kolejne miejsca zajmują Podgórze (657 osób, +8), Giełczyn (653 osób, -3) i Wygoda (652 osób).

Najmniejsze Miejscowości i Prognozy na Przyszłość

Najmniejszymi miejscowościami pozostają Rybno (29 osób, -2), Kisiołki (54 osoby, +2), Bożenica (61 osób, -1) i Andrzejki (63 osoby, bez zmian). Główny Urząd Statystyczny, korzystając z prognoz, przewiduje dalszy wzrost liczby mieszkańców Gminy Łomża. Według prognoz, do 2030 roku liczba mieszkańców przekroczy 13 tysięcy, a do 2040 roku osiągnie ponad 14 tysięcy. To optymistyczne prognozy, które wskazują na wyjątkowy wzrost liczby mieszkańców, w przeciwieństwie do ogólnej tendencji w kraju.

Gmina Łomża – Unikatowa w Regionie

Gmina Łomża zyskuje renomę jako jedyna gmina w regionie, dla której naukowcy Głównego Urzędu Statystycznego przewidują stały wzrost liczby mieszkańców. To potwierdza unikalną pozycję Gminy Łomża jako miejsca, w którym dynamiczny rozwój społeczny i ekonomiczny przekłada się na zwiększenie liczby ludności. Mieszkańcy, zarówno obecni, jak i przyszli, mają szansę uczestniczyć w kreowaniu przyszłości tego niezwykle perspektywicznego obszaru.

źródło: gminalomza.pl

Poprzedni Post

Odwiedziny Duszpasterskie w Parafii Matki Boskiej Bolesnej – Harmonogram na Styczeń 2024

Następny Post

Zmiany w Podziale Obwodów Głosowania i Okręgów Wyborczych w Łomży na Rok 2024

post-bars

Zostaw Komentarz