LOADING...

2024-01-02

Modernizacja Budynków dla Rozwoju Społeczności

7 grudnia 2023 r. był dniem kluczowym dla rozwoju społeczności Gminy Wizna, gdy została podpisana umowa na realizację ambitnego zadania związanego z modernizacją gminnych budynków. W ramach tego projektu planowana jest modernizacja świetlicy w miejscowości Stare Bożejewo oraz budynku na boisku wraz z zagospodarowaniem terenu ZSP Wizna.

Umowę z wykonawcą, firmą “EMBRUS BUDOWNICTWO Sp. z o. o.” z siedzibą w Łomży, podpisał Wójt Gminy Wizna, Mariusz Soliwoda, oraz pełniąca obowiązki Skarbnika Gminy, Marta Boryszewska. To strategiczne przedsięwzięcie ma na celu dostosowanie istniejących obiektów do nowoczesnych standardów, stwarzając lepsze warunki dla lokalnej społeczności.

Modernizacja świetlicy w Starym Bożejewie

Jednym z kluczowych elementów projektu jest modernizacja świetlicy w miejscowości Stare Bożejewo. Planuje się wprowadzenie innowacji zarówno w zakresie infrastruktury, jak i dostosowania pomieszczeń do różnorodnych potrzeb społeczności lokalnej. Nowoczesne instalacje, termomodernizacja oraz poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych to tylko niektóre z aspektów, które zostaną objęte modernizacją.

Modernizacja Budynku na Boisku i Zagospodarowanie Terenu ZSP Wizna

Drugim obszarem interwencji jest budynek na boisku wraz z otaczającym terenem ZSP Wizna. Prace obejmą nie tylko wnętrza budynku, ale również zagospodarowanie przestrzeni zewnętrznej, tworząc atrakcyjne miejsce spotkań i aktywności społecznej. Nowoczesne rozwiązania architektoniczne i funkcjonalne zostaną wprowadzone, aby zwiększyć efektywność wykorzystania tego obszaru.

Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rolnego

Całkowity koszt inwestycji wynosi 243 945,90 zł, z czego imponująca kwota 132 084,00 zł pochodzi z dofinansowania Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. To istotne wsparcie, które umożliwia Gminie Wizna zrealizowanie ambitnych planów modernizacyjnych, bez obciążania nadmiernie budżetu lokalnego.

Termin Zakończenia Prac – Kwiecień 2024 r.

Prace związane z modernizacją mają zostać ukończone do 15 kwietnia 2024 r. To ambitny termin, który pokazuje zaangażowanie wykonawcy i gminy w szybką i skuteczną realizację projektu. Po zakończeniu prac społeczność Gminy Wizna będzie mogła korzystać z nowoczesnych, dostosowanych do współczesnych potrzeb obiektów, sprzyjających rozwojowi lokalnej społeczności.

 

źródło: facebook.pl

Poprzedni Post

Remont Mogiły Ofiar Terroru w Gminie Piątnica

Następny Post

Bożonarodzeniowe Spotkanie Związku Kurpiów w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbójnej

post-bars

Zostaw Komentarz