LOADING...

2023-12-06

Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys Odznaczony Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę

Wójt Gminy Łomża, Piotr Kłys, został uhonorowany Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę. Wysokie odznaczenie zostało przyznane na wniosek Wojewody Podlaskiego, Bohdana Paszkowskiego, który osobiście wręczył medal w trakcie uroczystości związanej z Złotym Jubileuszem 50-lecia istnienia Gminy Łomża.

Prezydent Andrzej Duda przyznał Medal Srebrny Wójtowi Kłysowi “za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej”. To wyjątkowe wyróżnienie jest ukoronowaniem wieloletniej i skutecznej służby na rzecz społeczności lokalnej.

Piotr Kłys związany jest z samorządem Gminy Łomża od 2010 roku, kiedy to został wybrany radnym gminy. Po czterech latach, w jesieni 2014 r., postanowił podjąć wyzwanie i kandydować na stanowisko Wójta Gminy Łomża. Od tego momentu jego zaangażowanie i zdolności przywódcze przyczyniły się do dynamicznego rozwoju gminy.

Sukces wyborczy Piotra Kłysa potwierdził się również w roku 2018, gdy uzyskał ponad 67% poparcia mieszkańców już w I turze wyborów. Pod jego rządami Gmina Łomża wkroczyła w fazę intensywnego rozwoju, realizując szereg inwestycji i projektów mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

W latach 2017-2023 gmina aktywnie pozyskiwała środki zewnętrzne na różnorodne projekty, inwestując około 63 miliony złotych w budowę, modernizację, remonty dróg, stacji uzdatniania wody, budowę sali gimnastycznej, bibliotek, boisk sportowych, rozbudowę i termomodernizację szkół, a także tworzenie klubów seniora i stref rekreacji mieszkańców.

Za swoją skuteczną działalność, Gmina Łomża została uhonorowana tytułem Wzorowej Gminy w kategorii Lider Rozwoju w konkursie objętym patronatem przez Marszałka Województwa Podlaskiego i Przewodniczącego Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

Piotr Kłys to nie tylko skuteczny samorządowiec, ale także aktywny uczestnik życia społecznego na różnych szczeblach. Jako Członek Zarządu i Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe, włącza się w działania na poziomie lokalnym, wojewódzkim i krajowym. Ponadto, pełni funkcje w różnych organizacjach, takich jak Związek Ochotniczej Straży Pożarnej RP czy Rada Społeczna Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę jest dowodem uznania dla wieloletniej, sumiennej i poświęconej służby Wójta Piotra Kłysa na rzecz mieszkańców Gminy Łomża oraz społeczności lokalnej. To zaszczytne wyróżnienie stanowi również hołd dla jego zaangażowania w rozwój gminy i budowanie pozytywnej przyszłości dla wszystkich jej mieszkańców.

źródło: gminalomza.pl

 

Poprzedni Post

Złoty Jubileusz Gminy Łomża: 50 Lat Rozwoju i Wspólnoty

Następny Post

Vołosi: Koncert Pełen Energetycznej Muzyki w Łomży

post-bars

Zostaw Komentarz