LOADING...

2023-12-06

Badania ankietowe w gospodarstwach rolnych w grudnu 2023r.

Statystyka publiczna cyklicznie przeprowadza badania ankietowe w gospodarstwach rolnych. W grudniu 2023 r. realizowane są dwa takie badania:

  • Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej

Badanie to przeprowadzane jest telefonicznie. Jego celem jest pozyskanie informacji o pogłowiu drobiu według gatunków, a także produkcji i rozdysponowaniu żywca drobiowego, jaj kurzych, pierza i puchu, mleka krowiego i owczego, wełny owczej.

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

Badanie to również przeprowadzane jest telefonicznie. Jego celem jest pozyskanie informacji o pogłowiu świń według gatunków, a także produkcji i rozdysponowaniu żywca wieprzowego.

Obowiązek udziału w badaniach

Obowiązek udziału w badaniach mają wylosowane gospodarstwa rolne. W przypadku nieuczestnictwa w badaniu bez uzasadnionej przyczyny, gospodarstwo rolne może zostać ukarane grzywną.

Dane z badań

Dane zebrane w badaniach ankietowych w gospodarstwach rolnych są wykorzystywane do opracowania informacji o sytuacji w rolnictwie. Pozwalają one na określenie zmian zachodzących w gospodarstwach rolnych, takich jak:

  • zmiany w strukturze pogłowia zwierząt gospodarskich
  • zmiany w produkcji i rozdysponowaniu produktów zwierzęcych

Dane te są wykorzystywane przez organy administracji publicznej, instytucje naukowe i organizacje branżowe.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat badań ankietowych w gospodarstwach rolnych można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

źródło: miastkowo.pl

Poprzedni Post

Łomżyńscy Pływacy Zdobywają Rekordową Liczbę Medali na Mistrzostwach Województwa Podlaskiego

Następny Post

Składki KRUS w I kwartale 2024 roku

post-bars

Zostaw Komentarz