LOADING...

2023-12-01

Łomża i Okoliczne Gminy Stawiają na Rozwój: Strategia ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Miasto Łomża oraz gminy Łomża, Nowogród i Piątnica podjęły kluczowy krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców. Wspólnie przyjęły Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, otwierając tym samym drzwi do możliwości pozyskania znacznych środków finansowych z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 oraz Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

Całkowita kwota wsparcia dla tego obszaru sięga imponującej sumy prawie 197,5 miliona złotych, z czego na Miasto Łomża przypada ponad 135 milionów złotych. Decyzja o przyjęciu Strategii ZIT została pozytywnie zaopiniowana przez kluczowych samorządowców, w tym prezydenta Miasta Łomża Mariusza Chrzanowskiego, wójta Gminy Łomża Piotra Kłysa, wójta Gminy Piątnica Artura Wierzbowskiego oraz burmistrza Nowogrodu Grzegorza Palkę. Również Rada Miejska Łomży jednogłośnie zaakceptowała dokument na ostatniej sesji.

Prezydent Mariusz Chrzanowski podkreślił, że dzięki współpracy z sąsiednimi gminami udało się osiągnąć porozumienie i wypracować wspólny plan działania. Perspektywa pozyskania tak dużych środków finansowych dla subregionu stanowi znaczący krok w kierunku jego rozwoju.

“Dla nas to nie tylko dokument, ale plan, który ma szansę zmienić oblicze naszego regionu. Uważam, że udało nam się nawiązać nić porozumienia, dojść do konsensusu i wypracować wspólny schemat działania z perspektywą tego, że możemy pozyskać ogromne środki do naszego subregionu,” powiedział prezydent Łomży.

Strategia dla Rozwoju Wszechstronnego

Strategia ZIT skupia się na kluczowych obszarach rozwoju, obejmując gospodarkę, ochronę środowiska, adaptację do zmian klimatycznych oraz aspekty społeczne. Jej główne priorytety to poprawa dostępności komunikacyjnej, rozwój transportu publicznego, ochrona środowiska i dostosowanie do zmian klimatu, a także rozwój sfer społecznych, takich jak opieka przedszkolna, edukacja, kultura i integracja społeczna.

ZIT nie tylko stanowi plan działania na lata 2021-2027, ale również będzie podstawą do ubiegania się o dodatkowe finansowanie ze źródeł zewnętrznych. Z całej puli wsparcia finansowego, która sięga prawie 197,5 miliona złotych, Miasto Łomża może liczyć na ponad 135 milionów złotych. Jednak aby te środki mogły zostać pozyskane, konieczne jest pozytywne zaopiniowanie Strategii przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Droga do Zrównoważonego Rozwoju

Przyjęcie Strategii ZIT to krok w stronę zrównoważonego rozwoju, który obejmuje zarówno aspekty ekonomiczne, środowiskowe, jak i społeczne. Wspólna inicjatywa miasta i okolicznych gmin ukierunkowana jest na stworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców oraz budowę nowoczesnego, dostosowanego do współczesnych wyzwań społeczeństwa obszaru.

Teraz przed samorządami stoi wyzwanie uzyskania pozytywnej opinii od instytucji regionalnych i krajowych, co otworzy drogę do pozyskania funduszy niezbędnych do realizacji ambitnych projektów rozwojowych. Wspólna praca i zaangażowanie samorządów mogą przynieść realne korzyści dla wszystkich mieszkańców regionu, uczynić go bardziej atrakcyjnym i przyjaznym miejscem do życia.

źródło: lomza.pl

Poprzedni Post

Wyprawa Filmowa z ŻUBROFFKĄ: Francuskie Opowieści w Łomży

Następny Post

Wsparcie Bezpieczeństwa Publicznego: Gmina Wizna Otrzymuje Dotację na Sprzęt Ratowniczy

post-bars

Zostaw Komentarz